Všeobecný prehľad

V tejto sekcii nájdete postupne zoradené všetky prednášky, ktoré sa netýkajú konkrétneho programovacieho jazyka, ale spadajú do akejsi kategórie všeobecného prehľadu programátora. Do tejto skupiny patria prednášky, v ktorých sa preberajú znalosti mimo jazykov, ale úzko súvisia so samotným programovaním a webom.

1. Vývojové prostredie

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme nástroj, ktorý uľahčuje prácu programátorom a slúži na efektívnejšiu, jednoduchšiu a rýchlejšiu práci pri písaní kódu – vývojové prostredie a jeden z nich sa naučíme používať.

2. Lokálny server

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si spolu spojazdníme vlastný lokálny (na našom počítači) server, na ktorom budeme môcť testovať náš kód v jazyku PHP a nebudeme viac potrebovať simulátor.

3. Regulárne výrazy

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o regulárnych výrazoch. Povieme si čo je to, na čo sa to používa a ako s nimi pracovať v jazyku PHP.

4. Debugovanie a praktiky programovania

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme o praktikách, ktoré pomáhajú tvoriť bezchybný a fungujúci kód a takisto si ukážeme zopár príkazov jazyka PHP, ktoré uľahčujú písanie kódu.

5. Nástroje webového vývojára

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si ukážeme vymoženosť moderných prehliadačov – web developer tools, ktorá obsahuje množstvo veľmi praktických a pomocných nástrojov, ktoré uľahčujú prácu programátora pri tvorbe webu.

6. Skratky pri písaní kódu

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme niekoľko užitočných, najmä klávesových skratiek, ktoré uľahčujú a podstatne zrýchľujú tvorbu akéhokoľvek textu na počítači, či už je to IDE – programátorský editor alebo iný textový softvér (Word...).

7. Externé zdroje kódu

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme niečo o externých zdrojoch kódu, resp. o tom, ako pripojiť do stránky kód z iného zdroja (miesta) v internete alebo ako implementovať nejakú časť kódu z iného zdroja (google maps).

8. Domény a internet

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o URL adresách a doménach v internete, čo to v podstate je a čo reprezentujú a takatiež si stručne vysvetlíme, čo to ten internet vlastne je a ako to funguje.

9. FTP a webhosting

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o webhostingoch a webserveroch, čo to je a ako to funguje a aké sú v súčasnosti možnosti pre bežného používateľa a taktiež si predstavíme FTP protokol, ktorý slúži na prenos súborov v internete.

10. Obrázky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o obrázkoch, resp. o grafických súboroch v počítači a predstavíme si dve hlavné kategórie, na aké sa rozdeľujú grafické súbory a vysvetlíme si, aký je medzi nimi rozdiel a prečo je to dôležité vedieť vo svete webstránok.

11. Formáty obrázkov

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si predstavíme základné a najpoužívanejšie rastrové a vektorové formáty obrázkov v počítači a stručne si vysvetlíme, čím sa jednotlivé formáty vyznačujú.

12. Úvod do databáz

(MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme, čo sú to databázy, na čo sa využívajú, čo a kde je v nich uložené, ako vlastne fungujú a ako sa s nimi pracuje.

13. Jednotky a nuly – dvojková sústava

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o základnom princípe, ako funguje počítač, resp. ako sú v ňom reprezentované údaje pomocou dvojkovej (binárnej) sústavy a taktiež si ukážeme, ako v takej sústave vyzerajú naše čísla.

14. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

15. CMS systémy

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o CMS systémoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných systémov.

16. Frameworky

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o frameworkoch - čo to je, na čo je to dobré, čo sa pomocou nich dá spraviť a taktiež si uvedieme pár príkladov populárnych komerčných frameworkov.

17. Ako sa učiť – kam ďalej?

(Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o typoch a radách, ako sa najľahšie naučiť programovať, ako nájsť tie správne zdroje na nete a ako ďalej pokračovať po prejdení nášho manuálu.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová programovacieho jazyka

vedomosti programatoraco by mal vediet programatorregularne vyrazyinternet

IT ftip

Doktor sa díva na faktúru za inštaláciu počítačovej siete: "Človeče, veď vy si počítate na hodinu ďaleko viac, než my!" "To je normálne. Vy doktori vystačíte so znalosťou jediného systému celý život, ale my sa musíme každy rok učit nejaký nový systém."